Some data on fertility of the sandfly (Phlebotomus)

Dergacheva, T.I.

Meditsinskaia Parazitologiia i Parazitarnye Bolezni 39(1): 29-34

1970


ISSN/ISBN: 0025-8326
PMID: 4249385
Document Number: 22088

Document emailed within 1 workday
Secure & encrypted payments