Ultrastructure of hematoencephalic barrier in senile dementia of Alzheimer type

Popova, E.N.

Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni S.S. Korsakova 102(7): 50-52

2002


ISSN/ISBN: 1997-7298
PMID: 12161868
Document Number: 546953

Document emailed within 1 workday
Secure & encrypted payments