A case report. Sepsis in connection with levonorgestrel IUD

Ottander, U.; Bäckström, T.; Högberg, U.; Löfgren, M.

Lakartidningen 92(48): 4555-4557

1995


ISSN/ISBN: 0023-7205
PMID: 7490972
Document Number: 4912
Hälften av alla livmoderinlägg som sätts in i Sverige idag är levonorgestrelfrisättande. Tre fall av streptokocksepsis grupp A (GAS) i anslutning till insättning av dessa livmoderinlägg rapporteras. Huruvida de har samband med ökande incidens av GAS-sepsis, spiralinsättningen i sig eller detta livmoderinläggs större diameter och hormoninnehåll diskuteras.

Document emailed within 1 workday
Secure & encrypted payments

A case report. Sepsis in connection with levonorgestrel IUD