Tetracycline treatment, oral contraceptives and pregnancy

Hedegaard, F.U.; Damkier, P.

Ugeskrift for Laeger 163(47): 6567

2001


ISSN/ISBN: 0041-5782
PMID: 11760535
Document Number: 7728
Effekten af orale kontraceptiva er ikke reduceret under samtidig behandling med tetracycliner. In utero-eksposition for tetracycliner synes ikke associeret med en varsentlig oget risiko for medfodte misdannelser ud over tandmisfarvning og knoglemisdannelser. De foreliggende data kan dog ikke udelukke en eventuel mindre oget risiko. I det aktuelle filfx1de skonnes der ikke at vre risiko for tandmisfarvning eller knogleforandringer hos barnet.

Document emailed within 1 workday
Secure & encrypted payments

Tetracycline treatment, oral contraceptives and pregnancy