Suture of peripheral nerves. a follow-up study of sutured median and ulnar nerve injuries

Slungaard, U.

Tidsskrift for den Norske Laegeforening Tidsskrift for Praktisk Medicin Ny Raekke 90(8): 767-769

1970


ISSN/ISBN: 0029-2001
PMID: 5450014
Document Number: 21358

Document emailed within 1 workday
Secure & encrypted payments