Macrobiotics-life in harmony with the universe

Milankov, O.

Medicinski Pregled 66(11-12): 443-447

2013


ISSN/ISBN: 0025-8105
PMID: 24575630
Document Number: 13426
Makrobiotika je stil života koji podrazumeva ravnotežu izmedu biološkog, mentaln.o-emotivnog i duhovnog zdravlja coveka, a sve to u skladu sa prirodnom sredinom i prirodnim zakonima. Ishrana, kao jedan od segmenata života makrobioticara, Dodrazumeva konzumiranje razlicitih vrsta integralni žitarica, mahunarki, koštunjavih plodova, voca i povrca koje su što više zadržale svoju "prirodnost" i što manje pretrpele procese prerade. Preporuka je da se izbegava meso i mesne preradevine, a dopušteno je povremeno konzumiranje bele ribe.

Document emailed within 1 workday
Secure & encrypted payments

Macrobiotics-life in harmony with the universe